lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0448 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 16:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1078090
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0447 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 11:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0445 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 16:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0442 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 01:41 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ฟรี) สำหรับยอด 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
1078093
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0441 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 01:33 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0440 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2560 00:19 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ฟรี) สำหรับยอด 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
LKAB000202231
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0438 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2560 23:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0439 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 00:07 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ฟรี) สำหรับยอด 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
LKAB000197572
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0436 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 00:06 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ฟรี) สำหรับยอด 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
LKAB000196769
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0437 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 00:03 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0434 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 00:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0433 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
9 พ.ค. 2560 15:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0432 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
4 พ.ค. 2560 00:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0430 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 00:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0429 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 13:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0428 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
20 เม.ย. 2560 00:31 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ฟรี) สำหรับยอด 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
LKAB000178802
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0425 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 02:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0424 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
4 เม.ย. 2560 21:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0423 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
3 เม.ย. 2560 15:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0421 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 00:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0420 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 01:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1819959
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0413 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
28 มี.ค. 2560 00:55 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
KKAW000356584
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0417 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 22:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1078097
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0418 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 22:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0414 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
22 มี.ค. 2560 01:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0412 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
11 มี.ค. 2560 11:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0411 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
8 มี.ค. 2560 01:02 น.
วิธีการจัดส่ง :เก็บเงินปลายทาง (ฟรี) สำหรับยอด 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
LKAB000154410
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0409 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2560 16:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0408 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
22 ก.พ. 2560 16:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
KKAW000334076
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0407 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 16:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
KKAW000331563
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 245 พัสดุ

 

CONTACT US

099-239-4423
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

รับสินค้าราคาพิเศษ

ร้านANNA NiKOLE แอนนา นิโคล ชุดกระชับ สลายไขมัน เซลลูไลท์ เส้นเลือดขอด รอยแตกลาย
ร้านANNA NiKOLE แอนนา นิโคล ชุดกระชับ สลายไขมัน เซลลูไลท์ เส้นเลือดขอด รอยแตกลาย
www.annanikole.net/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

           รู้โปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร  

หรือกดเพิ่มเพื่อนปุ่มเขียวล่างนี้ได้เลย!!!เพิ่มเพื่อน
Go to Top